A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I. (A-B)

Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.). Íme tehát az első rész az A és a B betűs parancsokkal.

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

ASSOC – A fájlkiterjesztések társításait jeleníti meg vagy módosítja.

 • [.kit[=[fájltípus]]]
  • .kit – Az a fájlkiterjesztés, amellyel a fájltípust társítja
  • fájltípus – A fájlkiterjesztéssel társítani kívánt fájltípus.
   • A társítások megjelenítéséhez írd be az ASSOC parancsot paraméterek nélkül. Ha az ASSOC parancsot egy fájlkiterjesztéssel hívod meg, úgy a fájlkiterjesztés fájltársítása jelenik meg. Ha a fájltípus számára nem adsz meg semmit, de az egyenlőségjelet beírod, akkor a parancs törli a fájlkiterjesztés társítását.

ATTRIB – Megjeleníti/megváltoztatja egy fájl attribútumait.

 • [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I] [meghajtó:][elérési_út][fájlnév] [/S [/D] [/L]]
  • + Attribútum beállítása.
  • – Attribútum törlése.
  • R Írásvédett fájlattribútum
  • A Archiválandó fájlattribútum.
  • S Rendszer fájlattribútum.
  • H Rejtett fájlattribútum.
  • I Nem indexelt fájl attribútum.
  • /S Az egyező fájlok feldolgozása az aktuális könyvtárban és az összes alkönyvtárban.
  • /D Könyvtárak feldolgozása is.
  • /L Művelet a szimbolikus hivatkozás attribútumaival, nem a hivatkozás céljával

BCDEDIT – A rendszerindító adatbázisban tárolt tulajdonságok beállítása.

 • A Bcdedit.exe parancssori eszköz a rendszerindítási konfiguráció adattárolójának módosítására szolgál. A rendszerindítási konfiguráció adattárolója a rendszerindítási konfiguráció paramétereit tárolja, és szabályozza az operációs rendszer betöltésének módját. Korábban ezeket a paramétereket a BIOS-alapú operációs rendszerekben a Boot.ini fájl tárolta, az EFI-alapú operációs rendszerekben pedig a nem felejtő RAM bejegyzései tárolták. A Bcdedit.exe segítségével lehetőség nyílik bejegyzések létrehozására, törlésére, módosítására és hozzáfűzésére a konfigurációs adattárolóban.
  • Az adattárolón műveleteket végrehajtó parancsok:
   • /createstore <fájlnév> – Új és üres rendszerindítási konfigurációs adattároló létrehozása. Ez a parancs egy új, üres rendszerindítási konfigurációs adattárolót hoz létre. A létrehozott tároló nem rendszertároló.
    • <fájlnév> – A rendszerindítási konfiguráció adattárolójának fájlneve. Ha a fájlnév szóközt tartalmaz, akkor idézőjelek (“”) közé kell tenni.
   • /export <fájlnév> – A rendszertároló tartalmának exportálása fájlba. Ez a fájl később felhasználható a rendszertároló állapotának visszaállítására. A paranccsal fájlba exportálható a rendszertároló tartalma. A parancs csak a rendszertároló esetében érvényes.
    • <fájlnév> – Az exportálás célfájljának neve. Ha a fájlnév szóközt tartalmaz, akkor idézőjelek (“”) közé kell tenni.
   • /import <fájlnév> [/clean] – A rendszertároló állapotának visszaállítása egy, az /export paranccsal készített biztonsági másolat alapján. Használatával az /export paranccsal korábban létrehozott biztonsági másolat alapján visszaállítható a rendszertároló állapota. Az importálás végrehajtása előtt a program a rendszertároló minden bejegyzését törli. A parancs csak a rendszertároló esetében érvényes.
    • <fájlnév> – A rendszertárolóba importált fájl neve. Ha a fájlnév szóközt tartalmaz, akkor idézőjelek (“”) közé kell foglalni.
    • /clean – Arra utasítja a programot, hogy minden létező belső vezérlőprogrambeli rendszerindító bejegyzést töröljön (csak EFI-rendszerekre vonatkozik).
   • /sysstore <eszköznév> – A rendszertároló eszköz beállítása. A parancs csak EFI-rendszerek esetében érvényes, ha a rendszertároló nincs egyértelműen megadva. Ez a beállítás újraindítás után nem őrződik meg.
    • <eszköznév> – A rendszertároló eszközként beállítandó rendszerpartíció neve. Az eszköznek rendszerpartíciónak kell lennie.
 • Az adattároló bejegyzésein műveleteket végrehajtó parancsok:
  • /copy – Ez a parancs másolatot készít a megadott rendszerindítási bejegyzésről.
  • bcdedit [/store <fájlnév>] /copy {<azonosító>} /d <leírás>
   • <fájlnév> – A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja a program. Ha további tájékoztatást kérsz, add ki a bcdedit /? store parancsot.
   • <azonosító> – A másolandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha további tájékoztatást kérsz az azonosítókról, add ki a bcdedit /? ID parancsot.
   • <leírás> – Az új bejegyzésre alkalmazandó leírás megadása.
  • /create – Ez a parancs új bejegyzést hoz létre a rendszerindítási konfigurációs adattárolóban. Ha egy jól ismert azonosító van megadva, akkor nem lehet megadni az /application, az /inherit és a /device kapcsolót. Ha nincs megadva az <azonosító>, vagy ha az <azonosító> nem jól ismert, akkor meg kell adni egy /application, /inherit vagy /device kapcsolót.
   • bcdedit /create [{<azonosító>}] [/d <leírás>] [/application <alkalmazástípus> | /inherit [<alkalmazástípus>] | /inherit DEVICE | /device]
   • <azonosító> – Az új bejegyzéshez használandó azonosító megadása. Ha további tájékoztatást kérsz az azonosítókról, add ki a bcdedit /? ID parancsot
   • <leírás> – Az új bejegyzésre alkalmazandó leírás megadása.
   • /application <alkalmazástípus> – Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek alkalmazásnak kell lennie. Az <alkalmazástípus> az alkalmazás típusát adja meg.
    • Az <alkalmazástípus> a következők valamelyike lehet:
     • BOOTSECTOR
     • OSLOADER
     • RESUME
     • STARTUP – Ha ezektől eltérő alkalmazástípust ad meg, meg kell adnia egy jól ismert azonosítót is.
    • /inherit <alkalmazástípus> – Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek öröklődési bejegyzésnek kell lennie, az <alkalmazástípus> az alkalmazás típusát adja meg. Ha nincs megadva az <alkalmazástípus>, akkor bármely bejegyzés örökölheti a bejegyzést. Ha meg van adva az <alkalmazástípus>, a következő értékeket veheti fel:
     • BOOTMGR
     • BOOTSECTOR
     • FWBOOTMGR
     • MEMDIAG
     • NTLDR
     • OSLOADER
     • RESUME
      A módosító megakadályozza, hogy az örökölődési bejegyzést egy <alkalmazástípus> típusú alkalmazásbejegyzés örökölje.
    • /inherit DEVICE – Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek öröklődésinek kell lennie, és hogy csak eszközbeállítási bejegyzés örökölheti.
    • /device – Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek további eszközbeállítási bejegyzésnek kell lennie.
   • /delete – A rendszerindítási konfigurációs adattároló egy bejegyzésének törlése.
    • bcdedit [/store <fájlnév>] /delete <azonosító> [/f] [/cleanup | /nocleanup]
     • <fájlnév> – A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja program.
     • <azonosító> – A törölni kívánt rendszerindító bejegyzés azonosítójának megadása.
     • /f – A megadott bejegyzés törlése. A kapcsoló nélkül a Bcdedit nem töröl egyetlen olyan bejegyzést sem, amelynek jól ismert azonosítója van.
     • /cleanup – A megadott bejegyzés törlése, a bejegyzés eltávolítása a megjelenítési sorrendből. A törlés alatt álló bejegyzésre hivatkozásokat is eltávolítja a program a tárolóból. Egy operációsrendszer-betöltési bejegyzés törlése alkalmával törlődik az annak megfelelő hibernálásból való folytatási bejegyzés is, ha más operációsrendszer-betöltési bejegyzés nem hivatkozik rá. Az eszköz feltételezi ezt a kapcsolót, hacsak nincs megadva a /nocleanup kapcsoló.
     • /nocleanup – A megadott bejegyzés törlése, a bejegyzésnek a megjelenítési sorrendből való eltávolítása nélkül.
    • /mirror – Ez a parancs tükrözi a megadott rendszerindítási bejegyzést.
     • bcdedit [/store <fájlnév>] /mirror {<azonosító>}
      • <fájlnév> – A használni kívánt tároló. Ha nincs megadva, a program a rendszertárolót használja.
      • <azonosító> – A tükrözni kívánt bejegyzés azonosítója. Az azonosítókkal kapcsolatos további információkért futtassa a bcdedit /? ID parancsot.
 • A bejegyzések beállításain műveleteket végrehajtó parancsok:
  • /deletevalue – Ez a parancs töröl egy adatelemet a rendszerindítási konfigurációs adattároló egy bejegyzéséből.
   • bcdedit [/store <fájlnév>] /deletevalue [<azonosító>] <adattípus>
   • <fájlnév> – A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja program.
   • <azonosító> – A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
   • <adattípus> – A megadott bejegyzésből eltávolítani kívánt beállítás megadása.
  • /set – Ez a parancs beállítja a rendszerindítási konfigurációs adattároló egy
   bejegyzésének értékét.

   • bcdedit [/store <fájlnév>] /set [{<azonosító>}] <adattípus> <érték>
    [ /addfirst | /addlast | /remove ]
   • <fájlnév> – A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja a program.
   • <azonosító> – A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
   • <adattípus> – A létrehozni vagy módosítani kívánt beállítás adattípusának megadása.
   • <érték> – A beállításhoz hozzárendelni kívánt érték megadása. Az <érték> formátuma a megadott adattípustól függ. Add ki a bcdedit /? FORMATS parancsot, ha további információkat szeretnél kapni az adatformátumokról.
   • /addfirst – Ez a kapcsoló csak objektumlista adattípus esetén használható. A bejegyzésazonosítót a lista elejéhez adja. A kapcsoló használata esetén csak egy bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista elejére lesz áthelyezve.
   • /addlast – Ez a kapcsoló csak objektumlista adattípus esetén használható. A bejegyzésazonosítót a lista végéhez adja. A kapcsoló használata esetén csak egy bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista végére lesz áthelyezve.
   • /remove – Ez a kapcsoló csak objektumlista adattípus esetén használható. A bejegyzésazonosítót eltávolítja a listából. A kapcsoló használata esetén csak egy bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító nem szerepel a listán, akkor a parancs hatástalan. Ha a legutolsó bejegyzést távolítja el, akkor az adattípus értéke törlődik.
 • A kimenetet vezérlő parancsok:
  • /enum – Ez a parancs listázza egy tároló bejegyzéseit. Az alapértelmezés az /enum
   parancs, tehát a bcdedit paraméterek nélküli kiadása egyenértékű a bcdedit /enum ACTIVE parancs futtatásával.

   • bcdedit [/store <fájlnév>] /enum [<típus> | <azonosító>] [/v]
   • <fájlnév> – A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja a program.
   • <típus> – A listázandó bejegyzéstípus megadása. A <típus> a következők valamelyike lehet:
    • ACTIVE – A Rendszertöltés-vezérlő minden bejegyzésének megjelenítési sorrendje. Ez az alapértelmezett.
    • FIRMWARE – Minden belsővezérlőprogram-alkalmazás.
    • BOOTAPP – Minden rendszerindításikörnyezet-alkalmazás.
    • BOOTMGR – A Rendszertöltés-vezérlő.
    • OSLOADER – Minden operációsrendszer-bejegyzés.
    • RESUME – Minden “folytatás hibernálásból” bejegyzés.
    • INHERIT – Minden öröklődési bejegyzés.
    • ALL – Minden bejegyzés.
   • <azonosító> – A listázandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha meg van adva egy azonosító, csak a megadott objektumot listázza a program.
   • /v – A bejegyzések teljes azonosítójának megjelenítése (nem a jól ismert azonosítók nevének megjelenítése).
  • /v – Parancssori kapcsoló, amely teljes egészükben megjeleníti a bejegyzések azonosítóit, és nem a jól ismert azonosítók nevét.
   A /v kapcsoló önmagában való használatával teljes egészükben megjeleníthetők az ACTIVE típus bejegyzésazonosítói.
 • A Rendszertöltés-vezérlő parancsok:
  • /bootsequence – Ez a parancs beállítja a Rendszertöltés-vezérlő által használandó egyszeri rendszerindítási sorozatot.
   • bcdedit /bootsequence […] [ /addfirst | /addlast | /remove ]
    <id> […] – A rendszerindítási sorozatot alkotó azonosítók listájának megadása. Legalább egy azonosítót meg kell adni, és az azonosítókat szóközökkel kell elválasztani.
   • /addfirst – A megadott bejegyzés hozzáadása a rendszerindítási sorozat elejéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy azonosítót lehet megadni. Ha már szerepel az azonosító a listán, átkerül a lista elejére.
   • /addlast – A megadott bejegyzés hozzáadása a rendszerindítási sorozat végéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy azonosítót lehet megadni. Ha már szerepel az azonosító a listán, átkerül a lista végére.
   • /remove – A megadott bejegyzésazonosító törlése a rendszerindítási sorozatból. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha nem szerepel az azonosító a listán, nincs hatása a műveletnek. Az utolsó bejegyzés eltávolítása esetén törlődik a rendszerindítási sorozat értéke a Rendszertöltés-vezérlő bejegyzésből.
  • /default – Ez a parancs beállítja, hogy melyik alapértelmezett bejegyzést válassza a
   Rendszertöltés-vezérlő időtúllépés esetén.

   • bcdedit /default <azonosító>
   • <azonosító> – Az időtúllépés esetén használt alapértelmezett rendszerindító bejegyzés azonosítójának megadása.
  • /displayorder – Ez a parancs beállítja a Rendszertöltés-vezérlő által használandó
   megjelenítési sorrendet.

   • bcdedit /displayorder <azonosító> […] [ /addfirst | /addlast | /remove ]
   • <azonosító> […] – A megjelenítési sorrendet alkotó azonosítók listájának megadása. Legalább egy azonosítót meg kell adni, és az azonosítókat szóközzel kell egymástól elválasztani.
   • /addfirst – A megadott bejegyzés hozzáadása a megjelenítési sorrend elejéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha már szerepel a listán a megadott azonosító, átkerül a lista elejére.
   • /addlast – A megadott bejegyzésazonosító hozzáadása a megjelenítési sorrend végéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha már szerepel a megadott azonosító a listán, átkerül a lista végére.
   • /remove – A megadott bejegyzésazonosító törlése a megjelenítési sorrendből. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha nem szerepel az azonosító a listán, nincs hatása a műveletnek. Az utolsó bejegyzés eltávolítása esetén törlődik a megjelenítési sorrend érték a Rendszertöltés-vezérlő bejegyzésből.
  • /timeout – Ez a parancs azt határozza meg, hogy hány másodpercig vár a Rendszertöltés-vezérlő, mielőtt az alapértelmezett bejegyzést választja.
   • bcdedit /timeout <időtúllépés>
   • <időtúllépés> – Annak megadása, hogy hány másodpercig vár a Rendszertöltés vezérlő, mielőtt az alapértelmezett bejegyzést választja.
  • /toolsdisplayorder – A paranccsal beállítható a Rendszertöltés-vezérlő által az eszközök menüjének megjelenítésekor alkalmazott sorrend.
   bcdedit /toolsdisplayorder <azonosító> […] [ /addfirst | /addlast | /remove ]
  • <azonosító> […] – Az eszközök megjelenítési sorrendjét meghatározó azonosítók listája. Legalább egy azonosítót meg kell adni, és az azonosítókat szóközzel kell egymástól elválasztani.
  • /addfirst – A megadott bejegyzésazonosító hozzáadása az eszközök megjelenítési listájának elejéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, akkor csak egyetlen bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista elejére kerül.
  • /addlast – A megadott bejegyzésazonosító hozzáadása az eszközök megjelenítési listájának végéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, akkor csak egyetlen bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista végére kerül.
  • /remove – A megadott bejegyzésazonosító eltávolítása az eszközök megjelenítési sorrendjéből. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha az azonosító nem szerepel a listán, akkor a művelet hatástalan. Ha az utolsó bejegyzés eltávolítására kerül sor, akkor a program törli az eszközök megjelenítési sorrendjének értékét a Rendszertöltés-vezérlő bejegyzéséből.
 • A rendszerindítási alkalmazás Válságkezelési szolgáltatását vezérlő parancsok:
  • /bootems – Ezzel a paranccsal engedélyezhető és letiltható a válságkezelési szolgáltatás a megadott bejegyzésre.
   • bcdedit /bootems [<azonosító>] { ON | OFF }
   • <azonosító> – A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Bár a parancs tetszőleges bejegyzéssel használható, csak a rendszerindító alkalmazásoknál hatásos.
  • /ems – Ezzel a paranccsal engedélyezhető és letiltható a válságkezelési szolgáltatás
   a megadott operációsrendszer-indító bejegyzésre.

   • bcdedit /ems [<azonosító>] { ON | OFF }
   • <azonosító> – A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Csak “Windows rendszertöltő” bejegyzések adhatók meg. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
  • /emssettings – A paranccsal megadhatók a rendszer válságkezelési szolgáltatásának globális beállításai. Az Emssettings nem engedélyezi és nem tiltja le a válságkezelési
   szolgáltatást az egyes rendszerindítási bejegyzésekre vonatkozóan.

   • bcdedit /emssettings [ BIOS ] | [ EMSPORT: | [EMSBAUDRATE <átviteli_sebesség>] ]
   • BIOS – A rendszer beállítása úgy, hogy az a BIOS beállításait használja a válságkezelési szolgáltatás konfigurálására. Csak olyan rendszereken működik, amelyek BIOS rendszere támogatja a válságkezelési szolgáltatást.
   • <port> – A válságkezelési szolgáltatás portjaként használt soros port. A BIOS kapcsolóval együtt nem szabad használni.
   • <átviteli_sebesség> – A válságkezelési szolgáltatás futtatása során alkalmazott soros átviteli sebesség. Ezt a parancsot a BIOS kapcsolóval együtt nem szabad használni. Az <átviteli_sebesség> elhagyható, az alapérték 9600 baud.
 • A hibakeresést vezérlő parancsok:
  • /bootdebug – A paranccsal engedélyezhető vagy letiltható a rendszerindítási hibakereső a megadott rendszerindító bejegyzésre vonatkozóan. Bár a parancs tetszőleges bejegyzéssel használható, csak a rendszerindító alkalmazásoknál hatásos.
   • bcdedit /bootdebug [<azonosító>] { ON | OFF }
   • <azonosító> – A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása.
  • /dbgsettings – Ez a parancs nem engedélyezi vagy tiltja le a hibakeresőt egyetlen konkrét rendszerindítási bejegyzésre sem. A hibakereső letiltásához vagy engedélyezéséhez egy konkrét rendszerindítási bejegyzésre vonatkozóan
   használd a következő parancsot: bcdedit /debug <azonosító> ON. Ha egyetlen globális hibakeresési beállítást szeretnél megadni, használd a bcdedit /set {dbgsettings} <típus> <érték> parancsot.

   • bcdedit /dbgsettings [ <hibakereső_típusa> [DEBUGPORT:] [BAUDRATE:] [CHANNEL:] [TARGETNAME:<cél_neve>] /start <indítási_házirend> /noumex ]
   • <hibakereső_típusa> – A hibakereső típusa. A <hibakereső_típusa> értéke SERIAL, 1394 vagy USB lehet.
   • <port> – SERIAL mód alkalmazása esetére a hibakeresési portként használt soros portot adja meg. Ez a beállítás elhagyható.
    – SERIAL módú hibakeresés esetén a hibakeresés során alkalmazott átviteli sebességet adja meg. Ez a beállítás elhagyható.
   • <baud> – 1394 módú hibakeresés esetén a hibakeresésre használt 1394-csatornát adja meg.
   • <cél_neve> – Univerzális soros busz (USB) módú hibakeresés esetén a hibakeresésre használt USB-cél nevét adja meg.
   • /start <indítási_házirend> – Minden hibakeresés-típusnál a hibakereső indítási házirendjét adja meg. Az <indítási_házirend> a következők valamelyike lehet:
    • ACTIVE
    • AUTOENABLE
    • DISABLE – Ha nincs megadva, akkor az alapérték az ACTIVE.
   • /noumex – Ha meg van adva, akkor a kernel hibakeresője minden felhasználói módú kivételt figyelmen kívül hagy.
  • /debug – A paranccsal engedélyezhető vagy letiltható a kernel hibakeresője a
   megadott rendszerindító bejegyzésre vonatkozóan.

   • bcdedit /debug [<azonosító>] { ON | OFF }
   • <azonosító> – A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Csak Windows rendszertöltő bejegyzések adhatók meg. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
  • /hypervisorsettings – A parancs a rendszer hipervizorbeállításait adja meg vagy jeleníti meg. Nem engedélyezi vagy tiltja le a hipervizor-hibakeresőt az egyes rendszer-betöltő bejegyzésekhez. A hipervizor-hibakereső adott rendszerbetöltő
   bejegyzésekhez való engedélyezése vagy letiltása a következő parancs
   használatával lehetséges: bcdedit /set <azonosító> HYPERVISORDEBUG ON.
   Azonosítókkal kapcsolatos információkért add meg a “bcdedit /? ID” parancsot.
   A hipervizor-hibakereső egyes beállításait a következő paranccsal adhatod
   meg: bcdedit /set {hypervisorsettings} <típus> <érték>. Az érvényes
   típusokról a bcdedit /? TYPES parancs megadásával tájékozódhatsz.

   • bcdedit /hypervisorsettings [ <típus> [DEBUGPORT:] [BAUDRATE:<átvitelisebesség>] [CHANNEL:] ]
   • <típus> – A hibakereső típusa. A <típus> értéke SERIAL vagy 1394 lehet
   • <port> – SERIAL típusú hibakeresés esetén a hibakereső portként használt soros portot adja meg.
   • <átviteli sebesség> – SERIAL típusú hibakeresés esetén a hibakereséshez használt átviteli sebességet adja meg.
   • <csatorna> – 1394 típusú hibakeresés esetén a hibakereséshez használt csatornát adja meg.

 

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]


Hasonló bejegyzések
Elfelejtett felhasználói jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor
Nyilván rajtam kívül is sokan vannak, akik folyton elfelejtik a felhasználói jelszavaikat. Ez a Windows-ba való belépéskor elég nagy gond (főleg, ha nincs password reset disk-ed). Íme egy trükk, amivel a ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A leggyakoribb jelszavak 2015-ben
A számítógép, az adatok és eszközök biztonságának alapvető feltétele a felhasználó által generált biztonságos jelszó. Ahogy az elmúlt öt évben,  a SplashData idén is közzé tette  a - 25 leggyakrabban használt ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk VIII. (R)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Szövegfájlok elrejtése egy szövegfájlban
Az NTFS fájlrendszer egy funkcióját kihasználva (Alternate Data Streams) elrejthetsz szövegfájlokat egy szövegfájl "mögé" úgy, hogy semmi nem utal a rejtett fájlok jelenlétére, még az eredeti fájl mérete sem. Nyisd meg ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk II. (C)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Tegyünk rendet a fejekben SATA/IDE/AHCI
Aki új alaplapot vesz, nagyon gyakran azzal kezdi a munkát, hogy miután összekötötte a hardverelemeket, tolja is fel az operációs rendszert. A BIOS vagy UEFI alapbeállításait nem is ellenőrzi, aztán ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Mely telefonok kapják az első körben a Windows 10 előzetesét?
A Microsoft bővítette a szóban forgó telefonok listáját ebben a hónapban és kiderült, hogy melyen azok a készülékek, amelyek fogadni tudják majd a Windows 10-et.A Microsoft folyamatosan teszteli a ...
Bővebben...
Rufus 2.0
A Rufus segédprogram mindazok ismerőse, akik usb pendrive használatával telepítettek már operációs rendszert. Mi az újdonság ebben a verzióban:-Windows To Go támogatás (Windows 8 vagy újabb rendszer esetében)-Javított betűtípus, kellemesebb kinézet.Jelentős ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk V. (Fo-Ft)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Elfelejtett felhasználói jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
A leggyakoribb jelszavak 2015-ben
A Parancssor parancsai és használatuk VIII. (R)
Szövegfájlok elrejtése egy szövegfájlban
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk II.
Tegyünk rendet a fejekben SATA/IDE/AHCI
A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)
Mely telefonok kapják az első körben a Windows
Rufus 2.0
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk V.
A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)

2,031 

Megjegyzés hozzáfűzése

Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés a címekben
Keresés a tartalomban
Keresés a bejegyzésekben
Keresés az oldalakon
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

A Parancssor (Command Prompt) parancsai és haszn…

Szerző: Mixáj Olvasási idő: 18 min
0
 • Üdvözlünk vendég!

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Regisztráció

Szavazás

 • Ismét megkérdezzük, hogy tetszik a még nem kész oldal külseje?
  A maximálisan választható pontok száma: 1
 • Loading ... Loading ...