A Parancssor parancsai és használatuk VI. (G-L)

Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

GOTO – A cmd.exe egy kötegfájl címkézett sorára való irányítása

 • GOTO címke
  • címke – A kötegfájlban címkeként használt karakterlánc. A címke a sorban önmagában áll, és kettősponttal kezdődik.
   Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a GOTO parancs a következőképpen módosul:
   A GOTO parancs most az :EOF címkét is elfogadja, ami az aktuális kötegfájl végére viszi át a vezérlést. Ez egyszerű módja egy kötegfájlból való kilépésnek címkedefiniálás nélkül. Ez a lehetőség jól jön a CALL parancs egyes bővítményeinek használatakor.

GPRESULT – Ez a parancssori eszköz megjeleníti az eredő házirend (RSoP) adatait a célfelhasználóra és -számítógépre vonatkozóan.

 • GPRESULT [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]] [/SCOPE hatókör] [/USER célfelhasználó_neve] [/R | /V | /Z] [(/X | /H) <fájlnév> [/F]]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználói környezet, amelyben a parancsot végre kell hajtani. Nem használható /X és /H kapcsolóval.
  • /P [jelszó] – Az adott felhasználói környezethez tartozó jelszó megadása. Kihagyása esetén a program rákérdez. Nem használható /X és /H kapcsolóval.
  • /SCOPE hatókör – Annak megadása, hogy a felhasználó vagy a számítógép beállításai jelenjenek meg. Érvényes értékek: “USER”, “COMPUTER”.
  • /USER [tartomány\]felhasználó – Azon felhasználó neve, amelynek eredőházirend-adatait meg kívánod jeleníteni.
  • /X <fájlnév> – A jelentés mentése XML formátumban a <fájlnév> paraméterben megadott helyre és fájlnévvel. (Érvényes Windows Vista SP1 és újabb, illetve Windows Server 2008 és újabb rendszerben.)
  • /H <fájlnév> – A jelentés mentése HTML formátumban a <fájlnév> paraméterben megadott helyre és fájlnévvel. (A következő rendszerekben használható:
   Vista SP1 és újabb, illetve Windows Server 2008 és újabb rendszerben.)
  • /F – Az /X vagy /H parancsban megadott fájlnév felülírása a gpresult eredményével.
  • /R – Az eredő házirend összegző adatainak megjelenítése.
  • /V – A részletes információk megjelenítése. A részletes információk a megadott, 1-es prioritással rendelkező beállítások adatait jelenítik meg.
  • /Z – A nagy részletességű információk megjelenítése. A nagy részletességű információk az 1-es és annál nagyobb prioritási számmal rendelkező megadott beállítások adatait jelenítik meg, amelyekből kiderül, hogy az adott beállítás több helyen is szerepel-e. További információt a Csoportházirend program súgójában találsz.
  • /? – Megjeleníti a súgót.

HELP – Súgóinformációk a Windows parancsaival kapcsolatban.

 • HELP [parancs]
  • parancs – az adott parancs súgóinformációinak megjelenítése.

ICACLS

 • ICACLS név /save aclfájl [/T] [/C] [/L] [/Q] – A diszkrét hozzáférési szabálygyűjtemények tárolása minden egyező név esetében az aclfájl paraméterben megadott fájlban a /restore kapcsolóval való későbbi használatra.
 • ICACLS könyvtár [/substitute régi_az új_az […]] /restore aclfájl [/C] [/L] [/Q] – A tárolt hozzáférési szabálygyűjtemények alkalmazása a könyvtár fájljain.
 • ICACLS név /setowner felhasználó [/T] [/C] [/L] – A név paraméterben megadott névvel egyező nevek tulajdonosának módosítása. Nem kényszeríti a tulajdonosmódosítást; arra a takeown.exe segédprogram használható.
 • ICACLS név /findsid biztonsági_azonosító [/T] [/C] [/L] [/Q] – A biztonsági_azonosító paraméterben megadott értéket tartalmazó szabálygyűjteménnyel rendelkező nevek megkeresése.
 • ICACLS név /verify [/T] [/C] [/L] [/Q] – A nem kanonikus formátumú szabálygyűjteménnyel rendelkező, ill. a szabály-gyűjtemények számával nem egyeztethető hosszúságú fájlok megkeresése.
 • ICACLS név /reset [/T] [/C] [/L] [/Q] – ACL-ek cseréje az alapértelmezett örökölt ACL-ekre minden egyező fájlnál.
 • ICACLS név [/grant[:r] biztonsági_azonosító:engedély[…]] [/deny biztonsági_azonosító:engedély […]] [/remove[:g|:d]] biztonsági_azonosító[…]] [/T] [/C] [/L] [/Q] [/setintegritylevel szint:házirend[…]]
  • /grant[:r] biztonsági_azonosító:engedély – A megadott felhasználói jogosultságok engedélyezése. Az :r megadása esetén a jogosultságok minden korábban explicit módon megadott jogosultságot felülírnak. Ha nincs megadva, az engedély paraméterben megadott jogosultságokkal bővül a korábban explicit módon biztosított engedélyek együttese.
  • /deny biztonsági_azonosító:engedély – A megadott felhasználói hozzáférési jogok explicit megtagadása. A parancs az engedély paraméterben megadott engedélyeket tartalmazó explicit megtagadási szabállyal egészíti ki a szabálygyűjteményt, illetve az ezen jogosultságokat explicit módon engedélyező szabályokból törli a jogosultságok explicit engedélyezését.
  • /remove[:[g|d]] biztonsági_azonosító – A biztonsági_azonosító minden előfordulásának eltávolítása a hozzáférési szabálygyűjteményből. A :g kapcsolóval a parancs az azonosítónak engedélyezett összes jogosultságot eltávolítja. A :d kapcsoló esetén a parancs az azonosítótól megvont jogosultságokat távolítja el.
   /setintegritylevel [(CI)(OI)] szint – Az egyező fájlok szabálygyűjteményének kiegészítése egy sértetlenségi hozzáférési szabállyal. A szint argumentum lehetséges értékei:

   • L[ow] – alacsony
   • M[edium] – középszint
   • H[igh] – magas
    A szint argumentum előtt megadhatók a sértetlenségi szabály öröklődési kapcsolói, amelyek csak a könyvtárakra fognak vonatkozni.
    /inheritance:e|d|r

    • e – öröklés engedélyezése
    • d – öröklés letiltása és a biztonsági szabályok másolása
    • r – az összes örökölt szabály eltávolítása
     A biztonsági azonosítók numerikus és felhasználóbarát nevükkel is megadhatók. Előbbi esetén az azonosítóértéket egy * karakternek kell megelőznie.

     • /T – A műveletet név paraméterben megadott könyvtárakban minden egyező fájlon és alkönyvtáron végre kell hajtani.
     • /C – A művelet folytatása mindenféle fájlhiba esetén. A hibaüzenetek ekkor is meg fognak jelenni.
     • /L – A műveletet a szimbolikus hivatkozásokon, és nem azok általuk hivatkozott fájlokon kell végrehajtani.
     • /Q – Hatására az icacls elrejti a sikeres műveletek üzeneteit.
 • Az ICACLS megőrzi a hozzáférési szabályok kanonikus sorrendjét:
  • Explicit megtagadások
  • Explicit engedélyezések
  • Örökölt megtagadások
  • Örökölt engedélyezések
 • Az engedély argumentum egy jogosultságmaszk, amely két formában adható meg:
  • Egyszerű jogok felsorolásaként:
  • N – nincs hozzáférés
  • F – teljes hozzáférés
  • M – hozzáférés módosítása
  • RX – olvasási és végrehajtási hozzáférés
  • R – csak olvasási hozzáférés
  • W – csak írási hozzáférés
  • D – hozzáférés törlése
 • Az adott jogok vesszővel tagolt, zárójelbe tett listájaként:
  • D – törlés
  • RC – vezérlőadatok olvasása
  • WDAC – írási DAC
  • WO – írásra jogosult tulajdonos
  • S – szinkronizálás
  • AS – rendszerbiztonsági hozzáférés
  • MA – maximális
  • GR – általános olvasás
  • GW – általános írás
  • GE – általános végrehajtás
  • GA – minden általános jogosultság
  • RD – adatolvasás/könyvtárlistázás
  • WD – adatírás/fájl könyvtárba helyezése
  • AD – adathozzáfűzés/alkönyvtár-létrehozás
  • REA – kiterjesztett attribútumok olvasása
  • WEA – kiterjesztett attribútumok írása
  • X – végrehajtás/bejárás
  • DC – gyermek törlése
  • RA – attribútumok olvasása
  • WA – attribútumok írása
 • Az öröklési jogok mindkét esetben megadhatók a paraméter előtt, és csak a könyvtárakra fognak vonatkozni:
  • (OI) – objektum öröklése
  • (CI) – tároló öröklése
  • (IO) – csak öröklés
  • (NP) – öröklés terjesztésének mellőzése
  • (I) – szülő tárolótól örökölt engedély

 

IF – Feltételtől függő feldolgozás kötegelt programokban.

 • IF [NOT] ERRORLEVEL szám parancs
 • IF [NOT] karakterlánc1==karakterlánc2 parancs
 • IF [NOT] EXIST fájlnév parancs
  • NOT – Megadja, hogy a Windows csak akkor hajtsa végre a parancsot, ha a feltétel nem teljesül.
  • ERRORLEVEL szám – Igaz értéket ad, ha a legutóbb futtatott program nagyobb vagy egyenlő kilépési kódot adott vissza, mint a megadott szám.
  • karakterlánc1==karakterlánc2 – Igaz értéket ad, ha megadott karakterláncok egyeznek.
  • EXIST fájlnév – Igaz értéket ad, ha a megadott fájlnév létezik.
  • parancs – Azt a parancsot adja meg, amelyet a feltétel teljesülése esetén végre kell hajtani. A parancsot követheti az ELSE parancs, amely akkor hajtja végre az ELSE kulcsszó utáni parancsot, ha a megadott feltétel nem teljesül.
   Az ELSE kulcsszónak ugyanabban a sorban kell lennie, mint az IF után álló parancsnak.
   Ha a parancsbővítések engedélyezettek, az IF parancs így módosul:
   IF [/I] karakterlánc1 összehasonlító-kapcsoló karakterlánc2 parancs
   IF CMDEXTVERSION szám parancs
   IF DEFINED változó parancs, ahol az összehasonlító kapcsoló a következők egyike lehet:
   EQU – egyenlő
   NEQ – nem egyenlő
   LSS – kisebb
   LEQ – kisebb vagy egyenlő
   GTR – nagyobb
   GEQ – nagyobb vagy egyenlő
   A /I kapcsoló azt jelenti, hogy a nagy- és kisbetűket a karakterlánc összehasonlításakor megegyezőnek kell venni. Az /I kapcsoló használható az IF karakterlánc1==karakterlánc2 alakja esetén is. Ezek az összehasonlítások általánosak, és ha mind a karakterlánc1, mind a karakterlánc2 csak számokból áll, úgy a karakterláncok számokká konvertálódnak, és numerikus összehasonlítás történik.
   A CMDEXTVERSION feltétel ugyanúgy működik, mint az ERRORLEVEL, azzal a különbséggel, hogy a parancsbővítéssel társított belső verziószámmal hasonlít össze. Az első verzió az 1. Ez a szám mindig eggyel nő, valahányszor a parancsbővítésekben jelentős változás történik.
   A CMDEXTVERSION feltétel soha nem igaz, ha a parancsbővítések tiltottak.
   A DEFINED feltétel ugyanúgy működik, mint az EXIST, eltekintve attól, hogy egy környezeti változó nevét használja, és igaz értéket ad vissza, ha a környezeti változó definiálva van.
   Az %ERRORLEVEL% behelyettesítése az ERRORLEVEL aktuális értékét tartalmazó karakterlánc, ha még nincs ilyen nevű környezeti változó. Ha van, annak az értékét kapja.
   A %CMDCMDLINE% behelyettesíti az eredetileg a parancssornak átadott CMD.EXE-t, mielőtt a CMD.EXE bármit is feldolgozhatna, ha nincs még CMDCMDLINE nevű környezeti változó. Ha van, akkor annak az értékét fogja megkapni.
   %CMDEXTVERSION% a CMDEXTVERSION jelenlegi értékének karakterláncos megjelenítésébe lesz behelyettesítve, ha még nincs CMDEXTVERSION nevű környezeti változó. Ha van, akkor az értékét fogja megkapni.

 

LABEL – Lemez kötetcímkéjének létrehozása, módosítása vagy törlése

 • LABEL [meghajtó:][címke]
 • LABEL [/MP] [kötet] [címke]
  • meghajtó – A meghajtó betűjelét adja meg.
  • címke – A kötet címkéjét adja meg.
  • /MP – Azt adja meg, hogy a kötetet csatlakozási pontként vagy kötetnévként kell kezelni.
  • kötet – A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén), csatlakozási pontot vagy a kötetnevet adja meg. Ha kötetnevet ad meg, a /MP jelző szükségtelen.

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]


Hasonló bejegyzések
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk III. (D)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk V. (Fo-Ft)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Elfelejtett felhasználói jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor
Nyilván rajtam kívül is sokan vannak, akik folyton elfelejtik a felhasználói jelszavaikat. Ez a Windows-ba való belépéskor elég nagy gond (főleg, ha nincs password reset disk-ed). Íme egy trükk, amivel a ...
Bővebben...
Szövegfájlok elrejtése egy szövegfájlban
Az NTFS fájlrendszer egy funkcióját kihasználva (Alternate Data Streams) elrejthetsz szövegfájlokat egy szövegfájl "mögé" úgy, hogy semmi nem utal a rejtett fájlok jelenlétére, még az eredeti fájl mérete sem. Nyisd meg ...
Bővebben...
A shell: parancs használata
Az alábbi parancsokat beírva (bemásolva) a Futtatás...(Run...) mezőbe a mellettük leírt mappára, beállításra ugrik a Windows Explorer. Így a rejtett mappákat is meg tudod nyitni, anélkül, hogy engedélyeznéd a rejtett mappák ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk IV. (E-Fi)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I. (A-B)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk II. (C)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk III.
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk V.
Elfelejtett felhasználói jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor
Szövegfájlok elrejtése egy szövegfájlban
A shell: parancs használata
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk IV.
A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I.
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk II.

1,160 

Megjegyzés hozzáfűzése

Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés a címekben
Keresés a tartalomban
Keresés a bejegyzésekben
Keresés az oldalakon
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

A Parancssor parancsai és használatuk VI. (G-L)…

Szerző: Mixáj Olvasási idő: 9 min
0
 • Üdvözlünk vendég!

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Regisztráció

Szavazás

 • Ismét megkérdezzük, hogy tetszik a még nem kész oldal külseje?
  A maximálisan választható pontok száma: 1
 • Loading ... Loading ...