A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)

Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

MD – Könyvtár létrehozása

 • MKDIR [meghajtó:]elérési út
 • MD [meghajtó:]elérési út
  Ha a parancsbővítések engedélyezettek, akkor az MKDIR parancs íszükség esetén létrehozza az elérési úton a közbenső könyvtárakat.

MKDIR – Lásd MD parancs.

MKLINK – Szimbolikus hivatkozás létrehozása.

 • MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Hivatkozás Cél
  • /D – Mappára mutató szimbolikus hivatkozás létrehozása. Alapértelmezésben fájlra mutató szimbolikus hivatkozás jön létre.
  • /H – Rögzített hivatkozás létrehozása szimbolikus hivatkozás helyett.
  • /J – Mappaelágazás létrehozása.
  • Hivatkozás – Szimbolikus hivatkozás nevét adja meg.
  • Cél – Az új hivatkozás által hivatkozott (relatív vagy abszolút) elérési utat adja meg.

MODE – Rendszereszközök beállítása

 • Soros port:
  • MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off] [octs=on|off] [dtr=on|off|hs] [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
 • Eszközállapot:
  • MODE [eszköz] [/STATUS]
   • Nyomtatás átirányítása: MODE LPTn[:]=COMm[:]
    Kódlap kijelölése: MODE CON[:] CP SELECT=yyy
    Jelenlegi kódlap: MODE CON[:] CP [/STATUS]
    Parancssorablak mérete: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
    Billentyűismétlés értéke: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

MORE – Egy képernyőnyi kimenet megjelenítése

 • MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [meghajtó:][elérési út]fájlnév parancsnév
  • fájlnév – A megjelenítendő fájl.
  • parancsnév – A parancs, amelynek az eredménye megjelenik.
  • /E – A (MORE) parancs bővítéseinek engedélyezése.
  • /C – Képernyő törlése az oldal megjelenítése előtt.
  • /P – Lapdobáskarakterek értelmezése.
  • /S – Az üres sorok összevonása egyetlen sorrá.
  • /Tn – Tabulátorok átalakítása n szóközzé (alapértelmezés: 8).
  • A kapcsolókat meg lehet adni a MORE (nevű) környezeti változóban:
   • +n – Az első fájl megjelenítésének elkezdése az n. sorban.
   • fájlok – A megjelenítendő fájlok listája. A listában szereplő fájlokat szóközökkel kell elválasztani.
   • Ha a bővítmények engedélyezettek, a következő parancsok használhatók a parancssorban:
    • P n – A következő n sor megjelenítése
    • S n – A következő n sor kihagyása.
    • F – A következő fájl megjelenítése.
    • Q – Kilépés.
    • = – Sorszám megjelenítése.
    • ? – Súgósor megjelenítése.
    • <szóköz> – A következő oldal megjelenítése.

MOVE – Fájlok áthelyezése, valamint fájlok és könyvtárak átnevezése.

 • Egy vagy több fájl áthelyezése: MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]fájlnév[,…] cél
 • Könyvtár átnevezése: MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 könyvtárnév2 [meghajtó:][elérési_út]
 • fájlnév – Az áthelyezendő fájlok nevét adja meg
 • cél – A fájlok új helyét adja meg. A cél tartalmazhat meghajtóbetűjelet és kettőspontot, könyvtárnevet vagy ezek kombinációját. Ha csak egy fájlt helyez át, fájlnevet is megadhat a fájl új néven való mentéséhez.
 • [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 – Az átnevezendő könyvtár nevét adja meg.
 • könyvtárnév2 – A könyvtár új nevét adja meg.
 • /Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés letiltása.
 • /-Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.
 • A /Y kapcsoló benne lehet a COPYCMD környezeti változóban. Ezt felül lehet írni parancssorban a /-Y kapcsolóval. Az alapértelmezett beállítás rákérdezés felülírás előtt, hacsak a MOVE parancs kötegfájlból nincs indítva.

OPENFILES – Lehetővé teszi, hogy egy rendszergazda felsorolja vagy leválassza egy
rendszeren a fájlokat és a mappákat.

OPENFILES /parameter [argumentumok]

 • Paraméterlista:
  • /Disconnect – Egy vagy több megnyitott fájl leválasztása.
  • /Query – Helyileg vagy megosztott mappákból megnyitott fájlok megjelenítése.
  • /Local – A helyileg megnyitott fájlok megjelenítésének be- ill. kikapcsolása.
  • /? – Megjeleníti a súgóüzenetet.

PATH – Végrehajtható fájlokhoz állít be vagy jelenít meg keresési elérési útvonalat.

 • PATH [[meghajtó:]elérési_út[;…][;%PATH%]
  • Írd be a PATH ; parancsot az összes keresési elérési út törléséhez, és ahhoz, hogy a cmd.exe program csak az aktuális könyvtárban keressen. A jelenlegi keresési elérési út megjelenítéséhez írd be a PATH parancsot paraméterek nélkül. Ha a %PATH% változót beleírod az új keresési elérési útba, a régi keresési elérési út hozzá lesz fűzve az új beállításokhoz.

PAUSE – Kötegfájl feldolgozásának a felfüggesztése, és az A folytatáshoz nyomjon meg egy billentyűt . . . üzenet megjelenítése.

POPD – Váltás a PUSHD parancs által eltárolt könyvtárra.

 • Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a POPD parancs törli a PUSHD parancs által létrehozott ideiglenes meghajtóbetűjeleket, amikor a POPD kiadásával kiveszi azt a könyvtárveremből.

PRINT – Szövegfájl nyomtatása

 • PRINT [/D:eszköz] [[meghajtó:][elérési út]fájlnév[…]]
  • /D:eszköz – A nyomtatóeszközt határozza meg.

PROMPT – A cmd.exe promptját módosítja.

 • PROMPT [szöveg]
  • szöveg – Új parancssori promptot ad meg.
  • A prompt normál karakterekből és az alábbi speciális jelekből állhat:
   • $A – & (és-jel)
   • $B – | (pipe)
   • $C – ( (nyitó zárójel)
   • $D – Aktuális dátum
   • $E – Escape kód (27-es ASCII kód)
   • $F – ) (záró zárójel)
   • $G – > (nagyobb jel)
   • $H – Backspace (az előző karakter törlése)
   • $L – < (kisebb jel)
   • $N – aktuális meghajtó
   • $P – aktuális meghajtó és elérési út
   • $Q – = (egyenlőségjel)
   • $S – (szóköz)
   • $T – aktuális idő
   • $V – Windows verziószáma
   • $_ – Kocsivissza és soremelés
   • $$ – $ (dollárjel)
   • Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a PROMPT parancs támogatja a következő kiegészítő formázó karaktereket:
    • $+ – A PUSHD könyvtárverem mélységétől függően nulla vagy több pluszjel (+), ahol minden egyes tárolt szinthez egyetlen karakter tartozik.
    • $M – Megjeleníti az aktuális meghajtóbetűjellel társított távoli nevet, vagy ha az aktuális meghajtó nem egy hálózati meghajtó, akkor egy üres karakterláncot.

PUSHD – Eltárolja az aktuális könyvtárat a POPD parancs számára, majd a megadott könyvtárra vált.

 • PUSHD [elérési út | ..]
  • elérési út – A leendő aktuális könyvtár.
   Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a PUSHD parancs a normál meghajtó-betűjelen és elérési úton kívül elfogadja a hálózati elérési utakat is. Ha hálózati elérési utat adsz meg, akkor a PUSHD egy ideiglenes meghajtó-betűjelet hoz létre, amely a megadott hálózati erőforrásra mutat, és eme átmenetileg definiált meghajtóbetűjel használatával módosítja az aktuális meghajtót és könyvtárat. Az ideiglenes meghajtóbetűjelek kiosztása a Z: meghajtótól visszafelé történik, az első nem használt betűjelig.

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]


Hasonló bejegyzések
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk III. (D)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Elfelejtett felhasználói jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor
Nyilván rajtam kívül is sokan vannak, akik folyton elfelejtik a felhasználói jelszavaikat. Ez a Windows-ba való belépéskor elég nagy gond (főleg, ha nincs password reset disk-ed). Íme egy trükk, amivel a ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk V. (Fo-Ft)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Szövegfájlok elrejtése egy szövegfájlban
Az NTFS fájlrendszer egy funkcióját kihasználva (Alternate Data Streams) elrejthetsz szövegfájlokat egy szövegfájl "mögé" úgy, hogy semmi nem utal a rejtett fájlok jelenlétére, még az eredeti fájl mérete sem. Nyisd meg ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I. (A-B)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk IV. (E-Fi)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A shell: parancs használata
Az alábbi parancsokat beírva (bemásolva) a Futtatás...(Run...) mezőbe a mellettük leírt mappára, beállításra ugrik a Windows Explorer. Így a rejtett mappákat is meg tudod nyitni, anélkül, hogy engedélyeznéd a rejtett mappák ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk VI. (G-L)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk II. (C)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk III.
Elfelejtett felhasználói jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk V.
Szövegfájlok elrejtése egy szövegfájlban
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I.
A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk IV.
A shell: parancs használata
A Parancssor parancsai és használatuk VI. (G-L)
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk II.

1,120 

Megjegyzés hozzáfűzése

Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés a címekben
Keresés a tartalomban
Keresés a bejegyzésekben
Keresés az oldalakon
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)…

Szerző: Mixáj Olvasási idő: 6 min
0
 • Üdvözlünk vendég!

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Regisztráció

Szavazás

 • Ismét megkérdezzük, hogy tetszik a még nem kész oldal külseje?
  A maximálisan választható pontok száma: 1
 • Loading ... Loading ...