A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)


Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

Ez a sorozat utolsó része, és csak mellékesen jegyzem meg, hogy nem áprilisi tréfa…

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

TASKLIST – Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógépen jelenleg futó folyamatok listáját jeleníti meg.

 • TASKLIST [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]] [/M [modul] | /SVC | /V] [/FI szűrő] [/FO formátum] [/NH]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /M [modul] – Felsorolja az összes, a megadott exe/dll nevet használó folyamatot. Ha a modulnév nincs megadva, minden betöltött modul megjelenik.
  • /SVC – A folyamatokban lévő szolgáltatások megjelenítése.
  • /V – Részletes adatokat jelenít meg a feladatokkal kapcsolatban.
  • /FI szűrő – A szűrővel megadott feltételeknek megfelelő feladatok listája.
  • /FO formátum – A kimeneti formátum. Érvényes értékek: “TABLE”, “LIST”, “CSV”
  • /NH – Az “Oszlopfejléc” ne jelenjen meg a kimenetben. Csak “TABLE” és “CSV” formátumok esetén érvényes.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     SESSIONNAMEeq, neMunkamenet neve
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
     MODULESeq, ne DLL neve
   • A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép lekérdezése esetén nem támogatottak.

TASKKILL – Ez az eszköz a feladatok folyamatazonosító (PID) vagy folyamatkép alapján történő lezárására szolgál.

 • TASKKILL [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]]{ [/FI szűrő] [/PID folyamatazonosító | /IM folyamatnév] } [/T] [/F]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /FI szűrő – Szűrő alkalmazása adott feladatcsoportra. Lehetővé teszi a “*” karakter használatát.
  • /PID folyamatazonosító – A lezárandó folyamat azonosítójának megadása. Az azonosító lekéréséhez használja a TaskList eszközt.
  • /IM folyamatkép – A leállítandó folyamat képének megadása. A ‘*’ helyettesítő karakter használható az összes feladat vagy képnév megadására.
  • /T – A megadott folyamat és összes, általa elindított gyermekfolyamatának leállítása.
  • /F – A folyamat(ok) lezárásának kényszerítése.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     MODULES eq, neDLL-név
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
  • A ‘*’ helyettesítő karakter csak akkor érvényes az /IM kapcsolóhoz, ha szűrőt alkalmazol.
   A távoli folyamatok lezárása mindig kényszerítve történik (/F).
   A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép megadásakor nem működnek.

TIME – A rendszerdátum megjelenítése vagy beállítása

 • TIME [/T | idő]
  A pillanatnyi idő megjelenítéséhez és új idő megadásához gépeld be a TIME parancsot paraméter nélkül. Ha az időt nem módosítod, nyomd meg az ENTER billentyűt.
  Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a TIME parancs támogatja a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új idő kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a pontos időt.

TITLE – Parancssorablak címkéjének beállítása.

 • TITLE [karakterlánc]
  • karakterlánc – A parancssor ablak címkéje.

TREE – Egy meghajtó vagy elérési út mappastruktúrájának grafikus megjelenítése.

 • TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] [/A]
  • /F – Az összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában.
  • /A – ASCII-karakterek használata bővített karakterek helyett.

TYPE – Szövegfájl(ok) tartalmának megjelenítése.

 • TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév

VER – A Windows verziószámát jeleníti meg.

VERIFY – A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.

 • VERIFY [ON | OFF]
  A parancsbeállítás megjelenítéséhez add ki a parancsot paraméter nélkül.

VOL – A lemez kötetcímkéjének és sorozatszámának a megjelenítése, ha léteznek.

 • VOL [meghajtó:]

XCOPY – Fájlok és könyvtárfák másolása.

 • XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]…]
  • forrás – A másolandó fájl(ok).
  • cél – Az új fájl(ok) helye és/vagy neve.
  • /A – Csak az archiválandó fájlok másolása, az attribútumok nem módosulnak.
  • /M – Csak az archiválandó fájlok másolása, az archiválási attribútum kikapcsolásával.
  • /D:h-n-é – A megadott napon vagy később módosult fájlok másolása. Ha nem adsz meg dátumot, csak azon fájlok lesznek másolva, amelyek forrásdátuma frissebb, mint a célfájl dátuma.
  • /EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]… – Karakterláncokat tartalmazó fájlok listájának megadása. Ha bármely karakterlánc egyezik a másolandó fájl abszolút elérési útjának bármely részével, a fájl ki lesz hagyva a másolásból. Pl. az \obj\ vagy .obj karakterláncok megadásakor az obj könyvtár alatti összes fájl, illetve minden .obj kiterjesztéssel rendelkező fájl ki lesz hagyva a másolási műveletből.
  • /P – Rákérdezés minden egyes célfájl létrehozása előtt.
  • /S – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak másolásának kihagyása.
  • /E – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak is másolásra kerülnek. Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására is alkalmas. /V Minden új fájl méretének ellenőrzése.
  • /W – Másolás előtt várakozás egy billentyű lenyomására.
  • /C – A másolás folytatása hiba esetén is.
  • /I – Ha a cél nem létezik, és több fájlt másol egyszerre, a parancs úgy tekinti, hogy a cél könyvtár.
  • /Q – Másolás közben nem jelennek meg a fájlnevek.
  • /F – Másolás alatt a teljes forrás- és célfájlnevek megjelennek.
  • /L – A másolható fájlok megjelenítése.
  • /G – A titkosított fájlok olyan célhelyre is másolhatók, amely nem támogatja a titkosítást.
  • /H – A rejtett és rendszerfájlok másolása.
  • /R – Írásvédett fájlok felülírása.
  • /T – A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok másolása nélkül. Az üres könyvtárak és alkönyvtárak nem lesznek másolva. A /T /E kapcsolókkal befoglalhatók az üres könyvtárak és alkönyvtárak is.
  • /U – Csak a célhelyen már létező fájlok másolása.
  • /K – Attribútumok másolása. Az Xcopy alapértékre állítja az írásvédelmet.
  • /N – Másolás a generált rövid nevekkel.
  • /O – A fájltulajdonosi és ACL információk másolása.
  • /X – A fájlnaplózási beállítások másolása (az /O kapcsolóval).
  • /Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés kikapcsolása.
  • /-Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.
  • /Z – A hálózati fájlok másolása újraindítható üzemmódban.
  • /B – A szimbolikus hivatkozás másolása a hivatkozás célja helyett.
  • /J – Nem pufferelt I/O másolása. Nagyon nagy méretű fájlokra ajánlott.
 • A /Y kapcsolót a COPYCMD környezeti változóban előre be lehet állítani. Ezt a parancssorban a /-Y kapcsolóval lehet felülbírálni.

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]

 


Hasonló bejegyzések
November 10.-én érkezik az őszi frissítés!
A korábbi dátumokkal ellentétben, a legújabb információk szerint a nagy őszi frissítés ( a TresHold 2) november 10.-én érkezik.   Sok dolog jön az őszi frissítéssel, UI fejlesztések, Edge-fejlesztések és új üzenetkezelő alkalmazást kapunk. ...
Bővebben...
A Windows működése leállt…
A következő hibajelzések ellen sokáig nem volt megoldás: A Windows működése leállt, vagy a Windows nem megfelelően lett leállítva, vagy váratlan leállás. Egyetlen javítási mód létezik, amely eredményes.   Nyisd meg a Vezérlőpult/Energiagazdálkodási lehetőségek-et, ...
Bővebben...
A kék halál (BSoD) hibaüzenetei és lehetséges megoldásaik
A Microsoft operációs rendszereiben a Windows'95 óta egyetlen biztos pont létezik, a kék halál (BSoD=Blue Screen of Death, a halál kék képernyője). Ez egy olyan sikeres része a rendszernek, hogy ...
Bővebben...
A rendszer stabilitásának ellenőrzése (Computer’s Reliability)
A Windows 7 rendszer tartalmaz egy alkalmazást, amellyel a rendszer stabilitását figyeli, és folyamatosan besorolja egy 1-10-ig terjedő skálán, melyen a 10-es a legstabilabb rendszer (nem történt semmilyen probléma futás ...
Bővebben...
The Wheater Channel
Tovább folytattam a keresést, a megfelelő időjárás alkalmazás kiválasztásában. Azt hiszem megtaláltam az igazit.A The Wheater Channel egy remekbe szabott darab, külterületek, kerületek,  tájegységek ismeretével, lenyűgöző külsővel.   Fontos ez azért is, mert ...
Bővebben...
Fekete tálca a Windows 10-ben
Az asztaltémák színétől függetlenül, fekete színű tálca beállítása lehetséges.       Menj a Gépház/Személyre szabás/Színek menüpontba. Állítsd be a téma színét (nálam kék), majd kapcsold ki  a színséma alatti Szín megjelenítése a Start menüben, ...
Bővebben...
Két tipp: egér és a töredezettségmentesítés beállítása
A tapasztalatom alapján két dolgot szeretnék megosztani:   1, Az egérrel állandóan veszekedtem, a Vezérlőpulton beállítottam az inverz sémát, hogy jobban látható legyen a világos háttér mellett. Egy-két nap múlva a Windows ...
Bővebben...
A víruskereső éberségének ellenőrzése
A víruskeresők jó esetben folyamatosan figyelik a rendszert, kártékony programok után kutatva. Jó esetben (utóbbi időben csak nagyon jó esetben)... Nagyon egyszerűen le tudod ellenőrizni, hogy a víruskeresőd valós idejű védelme ...
Bővebben...
A Felhasználói fiókok felügyelete: biztonság vagy állandó zaklatás?
  A Felhasználói fiókok felügyelete (User Account Control - UAC) a Windows Vista (és az utána következő rendszerek) szolgáltatása, amely olyan esetekre nyújt segítséget a számítógép kezelésében, amikor egy program rendszergazdai szintű engedélyekhez ...
Bővebben...
A Lemezkarbantartó használata frissítés után
Sokaknak, akik még nem frissítettek Windows 10-re, vagy már túl vannak rajta, de nem ismerik a maradványok, különösen a korábbi telepítésből maradt Windows.old könyvtár kitakarításának menetét, megmutatjuk, hogy hogyan végezzék ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Windows. Kicsit kívül és belül.
A Windows 8.1 update 2-ről szóló hírrel kapcsolatban terjedt el, hogy az augusztusban, vagy szeptemberben érkező idei utolsó nagy frissítés mérete 3 GB körül lesz! Eszembe jutott a régi kabarétréfa: - Mi kerül ...
Bővebben...
November 10.-én érkezik az őszi frissítés!
A Windows működése leállt…
A kék halál (BSoD) hibaüzenetei és lehetséges megoldásaik
A rendszer stabilitásának ellenőrzése (Computer’s Reliability)
The Wheater Channel
Fekete tálca a Windows 10-ben
Két tipp: egér és a töredezettségmentesítés beállítása
A víruskereső éberségének ellenőrzése
A Felhasználói fiókok felügyelete: biztonság vagy állandó zaklatás?
A Lemezkarbantartó használata frissítés után
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Windows. Kicsit kívül és belül.

1,076 

Megjegyzés hozzáfűzése