A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)

Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

Ez a sorozat utolsó része, és csak mellékesen jegyzem meg, hogy nem áprilisi tréfa…

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

TASKLIST – Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógépen jelenleg futó folyamatok listáját jeleníti meg.

 • TASKLIST [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]] [/M [modul] | /SVC | /V] [/FI szűrő] [/FO formátum] [/NH]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /M [modul] – Felsorolja az összes, a megadott exe/dll nevet használó folyamatot. Ha a modulnév nincs megadva, minden betöltött modul megjelenik.
  • /SVC – A folyamatokban lévő szolgáltatások megjelenítése.
  • /V – Részletes adatokat jelenít meg a feladatokkal kapcsolatban.
  • /FI szűrő – A szűrővel megadott feltételeknek megfelelő feladatok listája.
  • /FO formátum – A kimeneti formátum. Érvényes értékek: “TABLE”, “LIST”, “CSV”
  • /NH – Az “Oszlopfejléc” ne jelenjen meg a kimenetben. Csak “TABLE” és “CSV” formátumok esetén érvényes.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     SESSIONNAMEeq, neMunkamenet neve
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
     MODULESeq, ne DLL neve
   • A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép lekérdezése esetén nem támogatottak.

TASKKILL – Ez az eszköz a feladatok folyamatazonosító (PID) vagy folyamatkép alapján történő lezárására szolgál.

 • TASKKILL [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]]{ [/FI szűrő] [/PID folyamatazonosító | /IM folyamatnév] } [/T] [/F]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /FI szűrő – Szűrő alkalmazása adott feladatcsoportra. Lehetővé teszi a “*” karakter használatát.
  • /PID folyamatazonosító – A lezárandó folyamat azonosítójának megadása. Az azonosító lekéréséhez használja a TaskList eszközt.
  • /IM folyamatkép – A leállítandó folyamat képének megadása. A ‘*’ helyettesítő karakter használható az összes feladat vagy képnév megadására.
  • /T – A megadott folyamat és összes, általa elindított gyermekfolyamatának leállítása.
  • /F – A folyamat(ok) lezárásának kényszerítése.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     MODULES eq, neDLL-név
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
  • A ‘*’ helyettesítő karakter csak akkor érvényes az /IM kapcsolóhoz, ha szűrőt alkalmazol.
   A távoli folyamatok lezárása mindig kényszerítve történik (/F).
   A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép megadásakor nem működnek.

TIME – A rendszerdátum megjelenítése vagy beállítása

 • TIME [/T | idő]
  A pillanatnyi idő megjelenítéséhez és új idő megadásához gépeld be a TIME parancsot paraméter nélkül. Ha az időt nem módosítod, nyomd meg az ENTER billentyűt.
  Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a TIME parancs támogatja a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új idő kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a pontos időt.

TITLE – Parancssorablak címkéjének beállítása.

 • TITLE [karakterlánc]
  • karakterlánc – A parancssor ablak címkéje.

TREE – Egy meghajtó vagy elérési út mappastruktúrájának grafikus megjelenítése.

 • TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] [/A]
  • /F – Az összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában.
  • /A – ASCII-karakterek használata bővített karakterek helyett.

TYPE – Szövegfájl(ok) tartalmának megjelenítése.

 • TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév

VER – A Windows verziószámát jeleníti meg.

VERIFY – A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.

 • VERIFY [ON | OFF]
  A parancsbeállítás megjelenítéséhez add ki a parancsot paraméter nélkül.

VOL – A lemez kötetcímkéjének és sorozatszámának a megjelenítése, ha léteznek.

 • VOL [meghajtó:]

XCOPY – Fájlok és könyvtárfák másolása.

 • XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]…]
  • forrás – A másolandó fájl(ok).
  • cél – Az új fájl(ok) helye és/vagy neve.
  • /A – Csak az archiválandó fájlok másolása, az attribútumok nem módosulnak.
  • /M – Csak az archiválandó fájlok másolása, az archiválási attribútum kikapcsolásával.
  • /D:h-n-é – A megadott napon vagy később módosult fájlok másolása. Ha nem adsz meg dátumot, csak azon fájlok lesznek másolva, amelyek forrásdátuma frissebb, mint a célfájl dátuma.
  • /EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]… – Karakterláncokat tartalmazó fájlok listájának megadása. Ha bármely karakterlánc egyezik a másolandó fájl abszolút elérési útjának bármely részével, a fájl ki lesz hagyva a másolásból. Pl. az \obj\ vagy .obj karakterláncok megadásakor az obj könyvtár alatti összes fájl, illetve minden .obj kiterjesztéssel rendelkező fájl ki lesz hagyva a másolási műveletből.
  • /P – Rákérdezés minden egyes célfájl létrehozása előtt.
  • /S – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak másolásának kihagyása.
  • /E – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak is másolásra kerülnek. Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására is alkalmas. /V Minden új fájl méretének ellenőrzése.
  • /W – Másolás előtt várakozás egy billentyű lenyomására.
  • /C – A másolás folytatása hiba esetén is.
  • /I – Ha a cél nem létezik, és több fájlt másol egyszerre, a parancs úgy tekinti, hogy a cél könyvtár.
  • /Q – Másolás közben nem jelennek meg a fájlnevek.
  • /F – Másolás alatt a teljes forrás- és célfájlnevek megjelennek.
  • /L – A másolható fájlok megjelenítése.
  • /G – A titkosított fájlok olyan célhelyre is másolhatók, amely nem támogatja a titkosítást.
  • /H – A rejtett és rendszerfájlok másolása.
  • /R – Írásvédett fájlok felülírása.
  • /T – A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok másolása nélkül. Az üres könyvtárak és alkönyvtárak nem lesznek másolva. A /T /E kapcsolókkal befoglalhatók az üres könyvtárak és alkönyvtárak is.
  • /U – Csak a célhelyen már létező fájlok másolása.
  • /K – Attribútumok másolása. Az Xcopy alapértékre állítja az írásvédelmet.
  • /N – Másolás a generált rövid nevekkel.
  • /O – A fájltulajdonosi és ACL információk másolása.
  • /X – A fájlnaplózási beállítások másolása (az /O kapcsolóval).
  • /Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés kikapcsolása.
  • /-Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.
  • /Z – A hálózati fájlok másolása újraindítható üzemmódban.
  • /B – A szimbolikus hivatkozás másolása a hivatkozás célja helyett.
  • /J – Nem pufferelt I/O másolása. Nagyon nagy méretű fájlokra ajánlott.
 • A /Y kapcsolót a COPYCMD környezeti változóban előre be lehet állítani. Ezt a parancssorban a /-Y kapcsolóval lehet felülbírálni.

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]


Hasonló bejegyzések
Két tipp: egér és a töredezettségmentesítés beállítása
A tapasztalatom alapján két dolgot szeretnék megosztani:   1, Az egérrel állandóan veszekedtem, a Vezérlőpulton beállítottam az inverz sémát, hogy jobban látható legyen a világos háttér mellett. Egy-két nap múlva a Windows ...
Bővebben...
A biztonságosan leállítható szolgáltatások
Összegyűjtöttük azokat a Windows szolgáltatásokat, melyeket biztonságosan le lehet állítani. Ha ezeknek a szolgáltatásoknak az indulását automatikus helyett kézire állítod, akkor valamivel gyorsabban fog indulni a Windows (célszerű mindig a ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk IV. (E-Fi)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A kék halál (BSoD) hibaüzenetei és lehetséges megoldásaik
A Microsoft operációs rendszereiben a Windows'95 óta egyetlen biztos pont létezik, a kék halál (BSoD=Blue Screen of Death, a halál kék képernyője). Ez egy olyan sikeres része a rendszernek, hogy ...
Bővebben...
Windows 8/8.1/10 indítási problémák megoldása
Tudjuk mindannyian, hogy egy két agresszív program begyömöszöli magát a regisztrációs adatbázis, más néven beállításjegyzék legtávolabbi bugyraiba is. Ezek egy része bizony indítási késlekedést, rosszabb esetben indítási hibát okoz. Ezt ...
Bővebben...
Parancssor, mindig rendszergazdaként futtatva a Windows 8 asztalán
A parancssor egy fontos eleme a számítógép kezelésének, mert alapvető feladatok megoldására szánták. Hogy a parancssort mindig rendszergazdaként  futtassuk elengedhetetlen a végeredményhez. Lássuk hogyan legyen a Windows 8 asztalán szinte a kezünk ...
Bővebben...
A shell: parancs használata
Az alábbi parancsokat beírva (bemásolva) a Futtatás...(Run...) mezőbe a mellettük leírt mappára, beállításra ugrik a Windows Explorer. Így a rejtett mappákat is meg tudod nyitni, anélkül, hogy engedélyeznéd a rejtett mappák ...
Bővebben...
Onedrive szinkronizáció leállítása
Ha nem használod a Microsoft Onedrive nevű szolgáltatását, vagy nagyon zavar, hogy gyakran szinkronizál a könyvtárad és a felhő között, van rá mód, hogy a felesleges műveletet leállítsuk.A Helyicsoportházirendet használjuk ...
Bővebben...
Kevésbé használt funkció: Helyreállítás
A Windows 8/8.1/10 egyik kevéssé használt funkciója a Helyreállítás a megelőzést szolgálja. A Vezérlőpult/Helyreállítás alatt elérhető funkcióban található a Rendszervisszaállítás valamennyi konfigurációs lehetősége, továbbá a Helyreállítási meghajtó létrehozása. A meghajtó létrehozásához egy ...
Bővebben...
Fájlok elrejtése egy képfájlban
A Windows-ban lehetséges bármilyen kiterjesztésű (exe, pdf, txt stb.) fájlokat elrejteni egy képfájlban úgy, hogy semmi nem utal arra (a méretén kívül), hogy a képfájlban el van rejtve egy (vagy ...
Bővebben...
Az alapértelmezett telepítési mappa megváltoztatása
Az újonnan telepített programok alapértelmezésben a C:Program Files (esetleg a C:Program Files (x86))  mappába kerülnek. Amennyiben túl sok programot telepítettél, és átláthatatlan a Program files (C:Program Files (x86)) mappa, vagy esetleg ...
Bővebben...
Két tipp: egér és a töredezettségmentesítés beállítása
A biztonságosan leállítható szolgáltatások
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk IV.
A kék halál (BSoD) hibaüzenetei és lehetséges megoldásaik
Windows 8/8.1/10 indítási problémák megoldása
Parancssor, mindig rendszergazdaként futtatva a Windows 8 asztalán
A shell: parancs használata
Onedrive szinkronizáció leállítása
Kevésbé használt funkció: Helyreállítás
Fájlok elrejtése egy képfájlban
Az alapértelmezett telepítési mappa megváltoztatása

1,287 

Megjegyzés hozzáfűzése

Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés a címekben
Keresés a tartalomban
Keresés a bejegyzésekben
Keresés az oldalakon
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)

Szerző: Mixáj Olvasási idő: 6 min
0
 • Üdvözlünk vendég!

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Regisztráció

Szavazás

 • Ismét megkérdezzük, hogy tetszik a még nem kész oldal külseje?
  A maximálisan választható pontok száma: 1
 • Loading ... Loading ...