A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)

Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

Ez a sorozat utolsó része, és csak mellékesen jegyzem meg, hogy nem áprilisi tréfa…

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

TASKLIST – Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógépen jelenleg futó folyamatok listáját jeleníti meg.

 • TASKLIST [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]] [/M [modul] | /SVC | /V] [/FI szűrő] [/FO formátum] [/NH]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /M [modul] – Felsorolja az összes, a megadott exe/dll nevet használó folyamatot. Ha a modulnév nincs megadva, minden betöltött modul megjelenik.
  • /SVC – A folyamatokban lévő szolgáltatások megjelenítése.
  • /V – Részletes adatokat jelenít meg a feladatokkal kapcsolatban.
  • /FI szűrő – A szűrővel megadott feltételeknek megfelelő feladatok listája.
  • /FO formátum – A kimeneti formátum. Érvényes értékek: “TABLE”, “LIST”, “CSV”
  • /NH – Az “Oszlopfejléc” ne jelenjen meg a kimenetben. Csak “TABLE” és “CSV” formátumok esetén érvényes.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     SESSIONNAMEeq, neMunkamenet neve
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
     MODULESeq, ne DLL neve
   • A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép lekérdezése esetén nem támogatottak.

TASKKILL – Ez az eszköz a feladatok folyamatazonosító (PID) vagy folyamatkép alapján történő lezárására szolgál.

 • TASKKILL [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]]{ [/FI szűrő] [/PID folyamatazonosító | /IM folyamatnév] } [/T] [/F]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /FI szűrő – Szűrő alkalmazása adott feladatcsoportra. Lehetővé teszi a “*” karakter használatát.
  • /PID folyamatazonosító – A lezárandó folyamat azonosítójának megadása. Az azonosító lekéréséhez használja a TaskList eszközt.
  • /IM folyamatkép – A leállítandó folyamat képének megadása. A ‘*’ helyettesítő karakter használható az összes feladat vagy képnév megadására.
  • /T – A megadott folyamat és összes, általa elindított gyermekfolyamatának leállítása.
  • /F – A folyamat(ok) lezárásának kényszerítése.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     MODULES eq, neDLL-név
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
  • A ‘*’ helyettesítő karakter csak akkor érvényes az /IM kapcsolóhoz, ha szűrőt alkalmazol.
   A távoli folyamatok lezárása mindig kényszerítve történik (/F).
   A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép megadásakor nem működnek.

TIME – A rendszerdátum megjelenítése vagy beállítása

 • TIME [/T | idő]
  A pillanatnyi idő megjelenítéséhez és új idő megadásához gépeld be a TIME parancsot paraméter nélkül. Ha az időt nem módosítod, nyomd meg az ENTER billentyűt.
  Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a TIME parancs támogatja a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új idő kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a pontos időt.

TITLE – Parancssorablak címkéjének beállítása.

 • TITLE [karakterlánc]
  • karakterlánc – A parancssor ablak címkéje.

TREE – Egy meghajtó vagy elérési út mappastruktúrájának grafikus megjelenítése.

 • TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] [/A]
  • /F – Az összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában.
  • /A – ASCII-karakterek használata bővített karakterek helyett.

TYPE – Szövegfájl(ok) tartalmának megjelenítése.

 • TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév

VER – A Windows verziószámát jeleníti meg.

VERIFY – A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.

 • VERIFY [ON | OFF]
  A parancsbeállítás megjelenítéséhez add ki a parancsot paraméter nélkül.

VOL – A lemez kötetcímkéjének és sorozatszámának a megjelenítése, ha léteznek.

 • VOL [meghajtó:]

XCOPY – Fájlok és könyvtárfák másolása.

 • XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]…]
  • forrás – A másolandó fájl(ok).
  • cél – Az új fájl(ok) helye és/vagy neve.
  • /A – Csak az archiválandó fájlok másolása, az attribútumok nem módosulnak.
  • /M – Csak az archiválandó fájlok másolása, az archiválási attribútum kikapcsolásával.
  • /D:h-n-é – A megadott napon vagy később módosult fájlok másolása. Ha nem adsz meg dátumot, csak azon fájlok lesznek másolva, amelyek forrásdátuma frissebb, mint a célfájl dátuma.
  • /EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]… – Karakterláncokat tartalmazó fájlok listájának megadása. Ha bármely karakterlánc egyezik a másolandó fájl abszolút elérési útjának bármely részével, a fájl ki lesz hagyva a másolásból. Pl. az \obj\ vagy .obj karakterláncok megadásakor az obj könyvtár alatti összes fájl, illetve minden .obj kiterjesztéssel rendelkező fájl ki lesz hagyva a másolási műveletből.
  • /P – Rákérdezés minden egyes célfájl létrehozása előtt.
  • /S – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak másolásának kihagyása.
  • /E – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak is másolásra kerülnek. Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására is alkalmas. /V Minden új fájl méretének ellenőrzése.
  • /W – Másolás előtt várakozás egy billentyű lenyomására.
  • /C – A másolás folytatása hiba esetén is.
  • /I – Ha a cél nem létezik, és több fájlt másol egyszerre, a parancs úgy tekinti, hogy a cél könyvtár.
  • /Q – Másolás közben nem jelennek meg a fájlnevek.
  • /F – Másolás alatt a teljes forrás- és célfájlnevek megjelennek.
  • /L – A másolható fájlok megjelenítése.
  • /G – A titkosított fájlok olyan célhelyre is másolhatók, amely nem támogatja a titkosítást.
  • /H – A rejtett és rendszerfájlok másolása.
  • /R – Írásvédett fájlok felülírása.
  • /T – A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok másolása nélkül. Az üres könyvtárak és alkönyvtárak nem lesznek másolva. A /T /E kapcsolókkal befoglalhatók az üres könyvtárak és alkönyvtárak is.
  • /U – Csak a célhelyen már létező fájlok másolása.
  • /K – Attribútumok másolása. Az Xcopy alapértékre állítja az írásvédelmet.
  • /N – Másolás a generált rövid nevekkel.
  • /O – A fájltulajdonosi és ACL információk másolása.
  • /X – A fájlnaplózási beállítások másolása (az /O kapcsolóval).
  • /Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés kikapcsolása.
  • /-Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.
  • /Z – A hálózati fájlok másolása újraindítható üzemmódban.
  • /B – A szimbolikus hivatkozás másolása a hivatkozás célja helyett.
  • /J – Nem pufferelt I/O másolása. Nagyon nagy méretű fájlokra ajánlott.
 • A /Y kapcsolót a COPYCMD környezeti változóban előre be lehet állítani. Ezt a parancssorban a /-Y kapcsolóval lehet felülbírálni.

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]


Hasonló bejegyzések
Kevésbé használt funkció: Helyreállítás
A Windows 8/8.1/10 egyik kevéssé használt funkciója a Helyreállítás a megelőzést szolgálja. A Vezérlőpult/Helyreállítás alatt elérhető funkcióban található a Rendszervisszaállítás valamennyi konfigurációs lehetősége, továbbá a Helyreállítási meghajtó létrehozása. A meghajtó létrehozásához egy ...
Bővebben...
Megérkezett a 14291-es előzetes verzió.
Majdnem három héttel a 14279.sz. kiadott előzetest követően, tegnap elérhetővé vált a 14291-es előzetes PC-re és mobiltelefonra egyaránt. Még mielőtt valaki keresni kezdi a frissítések között, az előzetes "build-ek" a ...
Bővebben...
Amikor az appok lassan töltenek be
Amikor a Windows 8/8.1/10 appjai nagyon lassan töltődnek be, akkor a felhasználó hibára, vagy bugra gyanakszik. Pedig csak egy konfigurálatlan betöltésről van szó, módosítanunk, illetve rövidítenünk kell az appok betöltési ...
Bővebben...
AOMEI Partition Assistant Pro 5.8
Az Aomei Partition Assistant Pro egy egyszerű, teljes körű és megbízható partíció és disk manager Windows PC-k és laptopok számára. Egy sor nagy teljesítményű eszközökkel biztosítja a maximális lemezterület használatát és javítja ...
Bővebben...
Dvd lejátszó a Windows 10-ben? – Megoldva!
Sok felhasználó nem örült annak, hogy a dvd lejátszásához szükséges szoftver fizetőssé vált. Mégis van lehetőség rá, hogy  a Windows Média Centerrel együtt használni tudjuk.   Töltsd le ezt a rar fájlt, mérete ...
Bővebben...
Windows 8/8.1/10 indítási problémák megoldása
Tudjuk mindannyian, hogy egy két agresszív program begyömöszöli magát a regisztrációs adatbázis, más néven beállításjegyzék legtávolabbi bugyraiba is. Ezek egy része bizony indítási késlekedést, rosszabb esetben indítási hibát okoz. Ezt ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
A víruskereső éberségének ellenőrzése
A víruskeresők jó esetben folyamatosan figyelik a rendszert, kártékony programok után kutatva. Jó esetben (utóbbi időben csak nagyon jó esetben)... Nagyon egyszerűen le tudod ellenőrizni, hogy a víruskeresőd valós idejű védelme ...
Bővebben...
A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Parancssor, mindig rendszergazdaként futtatva a Windows 8 asztalán
A parancssor egy fontos eleme a számítógép kezelésének, mert alapvető feladatok megoldására szánták. Hogy a parancssort mindig rendszergazdaként  futtassuk elengedhetetlen a végeredményhez. Lássuk hogyan legyen a Windows 8 asztalán szinte a kezünk ...
Bővebben...
A rendszer stabilitásának ellenőrzése (Computer’s Reliability)
A Windows 7 rendszer tartalmaz egy alkalmazást, amellyel a rendszer stabilitását figyeli, és folyamatosan besorolja egy 1-10-ig terjedő skálán, melyen a 10-es a legstabilabb rendszer (nem történt semmilyen probléma futás ...
Bővebben...
The Wheater Channel
Tovább folytattam a keresést, a megfelelő időjárás alkalmazás kiválasztásában. Azt hiszem megtaláltam az igazit.A The Wheater Channel egy remekbe szabott darab, külterületek, kerületek,  tájegységek ismeretével, lenyűgöző külsővel.   Fontos ez azért is, mert ...
Bővebben...
Kevésbé használt funkció: Helyreállítás
Megérkezett a 14291-es előzetes verzió.
Amikor az appok lassan töltenek be
AOMEI Partition Assistant Pro 5.8
Dvd lejátszó a Windows 10-ben? – Megoldva!
Windows 8/8.1/10 indítási problémák megoldása
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
A víruskereső éberségének ellenőrzése
A Parancssor parancsai és használatuk VII. (M-P)
Parancssor, mindig rendszergazdaként futtatva a Windows 8 asztalán
A rendszer stabilitásának ellenőrzése (Computer’s Reliability)
The Wheater Channel

1,412 

Megjegyzés hozzáfűzése

Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés a címekben
Keresés a tartalomban
Keresés a bejegyzésekben
Keresés az oldalakon
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)

Szerző: Mixáj Olvasási idő: 6 min
0
 • Üdvözlünk vendég!

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Regisztráció

Szavazás

 • Ismét megkérdezzük, hogy tetszik a még nem kész oldal külseje?
  A maximálisan választható pontok száma: 1
 • Loading ... Loading ...