A Parancssor parancsai és használatuk X. (T-W)


Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

Ez a sorozat utolsó része, és csak mellékesen jegyzem meg, hogy nem áprilisi tréfa…

A [ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

TASKLIST – Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógépen jelenleg futó folyamatok listáját jeleníti meg.

 • TASKLIST [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]] [/M [modul] | /SVC | /V] [/FI szűrő] [/FO formátum] [/NH]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /M [modul] – Felsorolja az összes, a megadott exe/dll nevet használó folyamatot. Ha a modulnév nincs megadva, minden betöltött modul megjelenik.
  • /SVC – A folyamatokban lévő szolgáltatások megjelenítése.
  • /V – Részletes adatokat jelenít meg a feladatokkal kapcsolatban.
  • /FI szűrő – A szűrővel megadott feltételeknek megfelelő feladatok listája.
  • /FO formátum – A kimeneti formátum. Érvényes értékek: “TABLE”, “LIST”, “CSV”
  • /NH – Az “Oszlopfejléc” ne jelenjen meg a kimenetben. Csak “TABLE” és “CSV” formátumok esetén érvényes.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     SESSIONNAMEeq, neMunkamenet neve
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
     MODULESeq, ne DLL neve
   • A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép lekérdezése esetén nem támogatottak.

TASKKILL – Ez az eszköz a feladatok folyamatazonosító (PID) vagy folyamatkép alapján történő lezárására szolgál.

 • TASKKILL [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]]{ [/FI szűrő] [/PID folyamatazonosító | /IM folyamatnév] } [/T] [/F]
  • /S rendszer – Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
  • /U [tartomány\]felhasználó – Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
  • /P [jelszó] – A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.
  • /FI szűrő – Szűrő alkalmazása adott feladatcsoportra. Lehetővé teszi a “*” karakter használatát.
  • /PID folyamatazonosító – A lezárandó folyamat azonosítójának megadása. Az azonosító lekéréséhez használja a TaskList eszközt.
  • /IM folyamatkép – A leállítandó folyamat képének megadása. A ‘*’ helyettesítő karakter használható az összes feladat vagy képnév megadására.
  • /T – A megadott folyamat és összes, általa elindított gyermekfolyamatának leállítása.
  • /F – A folyamat(ok) lezárásának kényszerítése.
   • Szűrők:
    • SzűrőnévÉrvényes operátorokÉrvényes érték(ek)
     STATUSeq, ne RUNNING | NOT RESPONDING | UNKNOWN
     IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
     PIDeq, ne, gt, lt, ge, leFolyamatazonosító
     SESSIONeq, ne, gt, lt, ge, leMunkamenet száma
     CPUTIMEeq, ne, gt, lt, ge, leÉrvényes processzoridő óó:pp:mm formátumban.
     óó - órák száma, pp - perc, mm - másodperc
     MEMUSAGEeq, ne, gt, lt, ge, leMemóriahasználat KB-ban
     USERNAME eq, ne Felhasználónév [tartomány\]felhasználónév formátumban
     MODULES eq, neDLL-név
     SERVICESeq, ne Szolgáltatásnév
     WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
  • A ‘*’ helyettesítő karakter csak akkor érvényes az /IM kapcsolóhoz, ha szűrőt alkalmazol.
   A távoli folyamatok lezárása mindig kényszerítve történik (/F).
   A “WINDOWTITLE” és a “STATUS” szűrők távoli számítógép megadásakor nem működnek.

TIME – A rendszerdátum megjelenítése vagy beállítása

 • TIME [/T | idő]
  A pillanatnyi idő megjelenítéséhez és új idő megadásához gépeld be a TIME parancsot paraméter nélkül. Ha az időt nem módosítod, nyomd meg az ENTER billentyűt.
  Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a TIME parancs támogatja a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új idő kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a pontos időt.

TITLE – Parancssorablak címkéjének beállítása.

 • TITLE [karakterlánc]
  • karakterlánc – A parancssor ablak címkéje.

TREE – Egy meghajtó vagy elérési út mappastruktúrájának grafikus megjelenítése.

 • TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] [/A]
  • /F – Az összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában.
  • /A – ASCII-karakterek használata bővített karakterek helyett.

TYPE – Szövegfájl(ok) tartalmának megjelenítése.

 • TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév

VER – A Windows verziószámát jeleníti meg.

VERIFY – A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.

 • VERIFY [ON | OFF]
  A parancsbeállítás megjelenítéséhez add ki a parancsot paraméter nélkül.

VOL – A lemez kötetcímkéjének és sorozatszámának a megjelenítése, ha léteznek.

 • VOL [meghajtó:]

XCOPY – Fájlok és könyvtárfák másolása.

 • XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]…]
  • forrás – A másolandó fájl(ok).
  • cél – Az új fájl(ok) helye és/vagy neve.
  • /A – Csak az archiválandó fájlok másolása, az attribútumok nem módosulnak.
  • /M – Csak az archiválandó fájlok másolása, az archiválási attribútum kikapcsolásával.
  • /D:h-n-é – A megadott napon vagy később módosult fájlok másolása. Ha nem adsz meg dátumot, csak azon fájlok lesznek másolva, amelyek forrásdátuma frissebb, mint a célfájl dátuma.
  • /EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]… – Karakterláncokat tartalmazó fájlok listájának megadása. Ha bármely karakterlánc egyezik a másolandó fájl abszolút elérési útjának bármely részével, a fájl ki lesz hagyva a másolásból. Pl. az \obj\ vagy .obj karakterláncok megadásakor az obj könyvtár alatti összes fájl, illetve minden .obj kiterjesztéssel rendelkező fájl ki lesz hagyva a másolási műveletből.
  • /P – Rákérdezés minden egyes célfájl létrehozása előtt.
  • /S – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak másolásának kihagyása.
  • /E – Az üres könyvtárak és alkönyvtárak is másolásra kerülnek. Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására is alkalmas. /V Minden új fájl méretének ellenőrzése.
  • /W – Másolás előtt várakozás egy billentyű lenyomására.
  • /C – A másolás folytatása hiba esetén is.
  • /I – Ha a cél nem létezik, és több fájlt másol egyszerre, a parancs úgy tekinti, hogy a cél könyvtár.
  • /Q – Másolás közben nem jelennek meg a fájlnevek.
  • /F – Másolás alatt a teljes forrás- és célfájlnevek megjelennek.
  • /L – A másolható fájlok megjelenítése.
  • /G – A titkosított fájlok olyan célhelyre is másolhatók, amely nem támogatja a titkosítást.
  • /H – A rejtett és rendszerfájlok másolása.
  • /R – Írásvédett fájlok felülírása.
  • /T – A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok másolása nélkül. Az üres könyvtárak és alkönyvtárak nem lesznek másolva. A /T /E kapcsolókkal befoglalhatók az üres könyvtárak és alkönyvtárak is.
  • /U – Csak a célhelyen már létező fájlok másolása.
  • /K – Attribútumok másolása. Az Xcopy alapértékre állítja az írásvédelmet.
  • /N – Másolás a generált rövid nevekkel.
  • /O – A fájltulajdonosi és ACL információk másolása.
  • /X – A fájlnaplózási beállítások másolása (az /O kapcsolóval).
  • /Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés kikapcsolása.
  • /-Y – Létező célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.
  • /Z – A hálózati fájlok másolása újraindítható üzemmódban.
  • /B – A szimbolikus hivatkozás másolása a hivatkozás célja helyett.
  • /J – Nem pufferelt I/O másolása. Nagyon nagy méretű fájlokra ajánlott.
 • A /Y kapcsolót a COPYCMD környezeti változóban előre be lehet állítani. Ezt a parancssorban a /-Y kapcsolóval lehet felülbírálni.

[ A-B ] [ C ] [ D ] [ E-Fi ] [ Fo-Ft ] [ G-L ] [ M-P ] [ R ] [ S ] [ T-W ]

 


Hasonló bejegyzések
A parancssor beállításai
Jónéhány év eltelt a számítógépek elterjedése óta, így tulajdonképpen felnőtt egy generáció, amelyik már a Windows grafikus felhasználói felületéhez szokott, és jórészük nem használt soha DOS-t (Disk Operating System), amely ...
Bővebben...
Dvd lejátszó a Windows 10-ben? – Megoldva!
Sok felhasználó nem örült annak, hogy a dvd lejátszásához szükséges szoftver fizetőssé vált. Mégis van lehetőség rá, hogy  a Windows Média Centerrel együtt használni tudjuk.   Töltsd le ezt a rar fájlt, mérete ...
Bővebben...
Megérkezett a 14291-es előzetes verzió.
Majdnem három héttel a 14279.sz. kiadott előzetest követően, tegnap elérhetővé vált a 14291-es előzetes PC-re és mobiltelefonra egyaránt. Még mielőtt valaki keresni kezdi a frissítések között, az előzetes "build-ek" a ...
Bővebben...
A kék halál (BSoD) hibaüzenetei és lehetséges megoldásaik
A Microsoft operációs rendszereiben a Windows'95 óta egyetlen biztos pont létezik, a kék halál (BSoD=Blue Screen of Death, a halál kék képernyője). Ez egy olyan sikeres része a rendszernek, hogy ...
Bővebben...
A shell: parancs használata
Az alábbi parancsokat beírva (bemásolva) a Futtatás...(Run...) mezőbe a mellettük leírt mappára, beállításra ugrik a Windows Explorer. Így a rejtett mappákat is meg tudod nyitni, anélkül, hogy engedélyeznéd a rejtett mappák ...
Bővebben...
Képriport az érkező Windows 10 Mobile 10586.11-ről
Képernyőképek a Microsoft decemberben érkező mobil kiadásáról:      
Bővebben...
Driver Magician 4.8
A Driver Magician egy professzionális megoldás eszközmeghajtók biztonsági mentésére, helyreállítására, frissítésére és eltávolítására Windows alatt. (Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ 7/ 8/ 8.1)   Letölthető növember 27. péntek reggel 9 ...
Bővebben...
Ha nincs más mód a Windows.old törlésére…
Sokakat elkeserített a windows.old könyvtár, mert a szabványos törlési eljárás - Disk CleanUp - nem vezetett eredményre.   Bármilyen és bármekkora probléma van a könyvtár törlésével, a leghatékonyabb megoldást közreadjuk.   Nyiss rendszergazdaként egy ...
Bővebben...
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I. (A-B)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, ...
Bővebben...
Automatic Maintenance, azaz az automatikus karbantartás a Windowsban
A Windows 8 újításairól már sokat beszéltek különböző fórumokon, a külsejéről, arról, hogy mi hiányzik belőle, ami a Hetesben megvolt, stb. Van egy-két olyan újítás a Windows 8-ban, amely kifejezetten a ...
Bővebben...
Az alapértelmezett telepítési mappa megváltoztatása
Az újonnan telepített programok alapértelmezésben a C:Program Files (esetleg a C:Program Files (x86))  mappába kerülnek. Amennyiben túl sok programot telepítettél, és átláthatatlan a Program files (C:Program Files (x86)) mappa, vagy esetleg ...
Bővebben...
A Futtatás parancsai
Néhány parancs a táblázat bal oldalán, amelyeket a Futtatás...(Run...) mezőjébe (Win + R), illetve a Start Menü keresőjébe beírva, és utána Enter-t nyomva, a jobb oldalán látható eredményt kapod. Magyar ...
Bővebben...
A parancssor beállításai
Dvd lejátszó a Windows 10-ben? – Megoldva!
Megérkezett a 14291-es előzetes verzió.
A kék halál (BSoD) hibaüzenetei és lehetséges megoldásaik
A shell: parancs használata
Képriport az érkező Windows 10 Mobile 10586.11-ről
Driver Magician 4.8
Ha nincs más mód a Windows.old törlésére…
A Parancssor (Command Prompt) parancsai és használatuk I.
Automatic Maintenance, azaz az automatikus karbantartás a Windowsban
Az alapértelmezett telepítési mappa megváltoztatása
A Futtatás parancsai

1,013 

Megjegyzés hozzáfűzése